Целулитот е познат како болест на современиот начин на живеење. Тој представува капсулирана масна клетка заедно со токсини, одпаден хранлив материал и вода.Постојат два типа на целулит: едематозен – “мек“ целулит, прави задршка на течности и многу често е естрогенски зависен, а дава изглед на “...