Акните се еден од честите проблеми на кожата. Најчесто се појавуваат во пубертет, но за жал може да се појават и во повозрасните години (во зависност од стилот на живеење).Акните доколку не се патогени (инфекции од патогени бактери) НЕ треба да се сушат (односно лечат) со антибиотици, ...